Szukaj

Graficzne wariacje

Praca grafika / Praca grafik  / Graficzne wariacje
graficzne wariacje

Poza pracą i szukaniem zleceń na prace graficzna każdy grafik ma prawo do własnej, wolnej twórczości. Graficy z reguły to artyści w czystym słowa znaczeniu, maja własne wizje i potrzebę tworzenia, osobiste wizje danego projektu. Swobodne rysowanie i tworzenie projektów nie tylko w programie graficznym rozwija. Rozwój w pracy zawodowej jest równie ważny co rozwój osobisty dlatego też każdy grafik Chorzów nie powinien poprzestawać wyłącznie na kreacjach na zlecenie wedle podanych wytycznych, ale potrafić wyrażać siebie. Oczywiście zaspokojenie rynku jest bardzo ważne, niemniej nie zawsze trzeba się zgadzać na wszystko co rynek i trendy dyktują. Warto również jako grafik mieć swoje zdanie i nie podejmować zbyt mało ambitnych, by nie powiedzieć kiczowatych projektów, które maja być sygnowane nazwiskiem swego twórcy grafika. Niestety nie zawsze wizja klienta jest zgodna z wizja grafika, bywa i tak że ich drogi muszą się rozejść, bez względu na wysokość wynagrodzenia, jaka oferuje klienta.

Brak komentarzy

Odpowiedz