Szukaj

Praca przy reklamie zewnętrznej

Praca grafika / Praca grafik  / Praca przy reklamie zewnętrznej
reklama zewnętrzna

Mijamy ją codziennie i codziennie ulegamy jej wpływom nawet nieświadomie. Mowa tutaj o reklamie zewnętrznej. Reklama zewnętrzna to nośniki takie jak plakaty, billboardy, szyldy, tablice reklamowe, neony i wszelkie nośniki znajdujące się na zewnątrz budynku.

Jeżeli reklama ma być elementem jakiejś prowadzonej w mediach kampanii, często umieszczana jest na Billboardach. Billboardy to ogromne tablice reklamowe umieszczane najczęściej przy drogach i autostradach. Codziennie mija je kilka tysięcy samochodów i innych pojazdów, a co za tym idzie kilka tysięcy odbiorców. Aby reklama znajdująca się na billboardach była skuteczna musi być odpowiednio zaprojektowana.

Praca grafika w zakresie projektowania billboardów jest o tyle trudna, iż musi on zaprojektować go w taki sposób aby billboard był czytelny a przekaz płynący z niego był odczytany w przeciągu najwięcej trzech sekund, ponieważ tyle zazwyczaj ma na odczytanie treści znajdującej się na Billboardzie, osoba poruszająca się samochodem.

Billboardy są doskonałym wsparciem kampanii reklamowych odbywających się w mediach tj. radiu i telewizji. Wtedy na billboardzie umieszczenia jest tylko hasło przewodnie kampanii. Jeżeli billboard dotyczy reklamy nowego produktu czy punktu, to hasło widniejące na nim musi być krótkie i bardzo trafne. Grafik nie może sobie pozwolić na zamieszczanie dużej ilości treści, ponieważ nie trafi ona do żadnego odbiorcy i reklama nie przyniesie zamierzonych efektów.

Brak komentarzy

Odpowiedz